| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kurs specjalizacyjny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – EPIDEMIOLOGIA STANÓW I CHORÓB ZWIĄZANYCH Z ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM

CEL KURSU

 • Znajomość metod oceny sposobu żywienia i mierniki stanu odżywienia
 • Znajomość rozpowszechnienia w populacji przewlekłych chorób dietozależnych
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Populacyjne programy profilaktyczne i interwencyjne

ADRESACI KURSU

 • Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra specjalizujące się
  w epidemiologii

KIEROWNIK KURSU

dr Katarzyna Stoś

Formularz rejestracyjny

  Dane niezbędne do wystawienia FV

  [/group]

  Zgody

  [/group]

  Skip to content