| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Najnowszy raport NIZP-PZH „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym raportem NIZP-PZH pt. “Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” pod redakcją prof. Bogdana Wojtyniaka i dr. Pawła Goryńskiego.

Okładka PL

Raport „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”, 2018, red. B. Wojtyniak, P Goryński

Okładka Synteza PL

Skrócony raport „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”, 2018, red. B. Wojtyniak, P Goryński

Okładka Synteza ANG

Health status of Polish population and its determinants – in short, 2018, ed. B. Wojtyniak, P Goryński

Skip to content