| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

O badaniu Obser-Co i Obser-Co 2

RODO

LISTA PUNKTÓW POBRAŃ

Zarówno w projekcie „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO” jak i w projekcie „Cykliczne badanie seroepidemiologiczne połączone z badaniem diagnostycznym na obecność wirusa SARS-CoV-2 na reprezentatywnej próbie populacji Polski” (OBSER-CO 2) badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 są wykonywane wyłącznie u tych osób, które w trakcie wywiadu telefonicznego zgodzą się na późniejsze pobranie krwi i wykonanie badań laboratoryjnych.

Projekt Obser-Co (Obser-Co 1) zakończył się 30 września 2022 r. Projekt Obser-Co 2 trwać będzie od lutego 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. Badanie Obser-Co 2, podobnie jak Obser-Co 1, zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie z populacji całego kraju. Zaproszenia będą kierowane drogą telefoniczną do osób pełnoletnich i będą połączone z ankietą dotyczącą ryzyka zakażenia się COVID-19 oraz przebytego zakażenia (w przypadku osób, u których potwierdzono wcześniej zakażenie SARS-CoV-2).

W projekcie przewiduje się również badanie dzieci, do badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wykorzystana będzie resztka krwi pozostała po badaniach wykonywanych z innych przyczyn. Podobnie jak w przypadku osób dorosłych, próbki do badania będą wybierane losowo aż do wyczerpania puli badań dla określonej grupy dzieci.

Osoby zaproszone do badania, które zgodzą się na pobranie krwi, będą proszone o zgłoszenie się do jednego z punktów pobrań sieci Diagnostyka, najbliższego miejsca swojego zamieszkania. Do punktu pobrań należy zgłosić się w dogodnym terminie do 7 dni od przeprowadzenia ankiety z Indywidualnym Kodem Pacjenta, który zostanie przydzielony w trakcie rozmowy z ankieterem.

Podczas tego samego badania krwi będzie możliwość wykonania badania w kierunku zakażenia innymi wirusami (HBV lub HAV lub HCV, w zależności od tury badania).

Wszystkie badania przewidziane w projekcie Obser-Co 2 będą całkowicie bezpłatne dla uczestników.

Każda osoba, która zgłosi się na badanie krwi otrzyma imienny wynik badania, który będzie zawierać uproszczoną interpretację wyniku (uzyskany wynik i zakres referencyjny). O sposobie odbioru wyników badani będą informowani w punkcie pobrań, będzie również możliwość odbioru wyniku online.

Pozytywny wynik testu  (obecność przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2) wskazuje na wytworzenie odporności w wyniku przebytego zakażenia lub po szczepieniu. Przeciwciała obecne we krwi nie chronią w sposób pewny przed powtórnym zakażeniem, szczególnie w sytuacji, gdy pojawiają się nowe warianty wirusa, jednak zapewniają ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby. Osoby, które zgodzą się na wykonanie dodatkowych badań i uzyskają pozytywny wynik badania HBV (HBsAg, w I turze) lub HCV (anty-HCV oraz HCV-RNA, w III turze) powinny skonsultować uzyskane wyniki z lekarzem POZ.

Uczestnicy I oraz III tury badania Obser-Co 2, u których wystąpią objawy infekcji układu oddechowego, będą mieli możliwość wykonania badania PCR potwierdzającego zakażenie (badanie wykrywa COVID-19, grypę oraz wirus RSV). Na wymaz z nosogardła będzie można zgłosić się do najbliższego punktu pobrań sieci Diagnostyka bez dodatkowych kosztów – jedynym warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie się na pobranie krwi, po którym będzie przesłany kod umożliwiający wykonanie wymazu.

Jeśli masz problemy z realizacją badania laboratoryjnego
w wybranym punkcie pobrań – daj nam znać! Skontaktujemy się z danym punktem i umożliwimy udział w badaniu.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wysyłając e-mail na
adres obserco@pzh.gov.pl lub dzwoniąc
na numer telefonu: 22 54 21 497 (w godzinach 8.00-16.00)

Skip to content