| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

O badaniu Obser-Co i Obser-Co 2

RODO

LISTA PUNKTÓW POBRAŃ

Zarówno w projekcie „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO” jak i w projekcie „Cykliczne badanie seroepidemiologiczne połączone z badaniem diagnostycznym na obecność wirusa SARS-CoV-2 na reprezentatywnej próbie populacji Polski (OBSER-CO 2) badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 są wykonywane wyłącznie u tych osób, które w trakcie wywiadu telefonicznego zgodzą się na późniejsze pobranie krwi i wykonanie badań laboratoryjnych.

Projekt Obser-Co (Obser-Co 1) zakończył się 30 września 2022 r. Projekt Obser-Co 2 trwać będzie od lutego 2023 r. do 20 listopada 2023 r. Badanie Obser-Co 2, podobnie jak Obser-Co 1, zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie z populacji całego kraju. Zaproszenia będą kierowane drogą telefoniczną do osób pełnoletnich i będą połączone z ankietą dotyczącą ryzyka zakażenia się COVID-19 oraz przebytego zakażenia (w przypadku osób, u których potwierdzono wcześniej zakażenie SARS-CoV-2).

W projekcie przewiduje się również badanie dzieci, do badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wykorzystana będzie resztka krwi pozostała po badaniach wykonywanych z innych przyczyn. Podobnie jak w przypadku osób dorosłych, próbki do badania będą wybierane losowo aż do wyczerpania puli badań dla określonej grupy dzieci.

Osoby zaproszone do badania, które zgodzą się na pobranie krwi, będą proszone o zgłoszenie się do jednego z punktów pobrań sieci Diagnostyka, najbliższego miejsca swojego zamieszkania. Do punktu pobrań należy zgłosić się w dogodnym terminie do 7 dni od przeprowadzenia ankiety z Indywidualnym Kodem Pacjenta, który zostanie przydzielony w trakcie rozmowy z ankieterem.

Podczas tego samego badania krwi będzie możliwość wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B, które może przebiegać bezobjawowo (w kolejnych turach będą wykonywane badania w kierunku zakażenia innym wirusem).

Wszystkie badania przewidziane w projekcie Obser-Co 2 będą całkowicie bezpłatne dla uczestników.

Dodatkowo, jeśli w okresie 3 miesięcy po pobraniu krwi wystąpią u uczestnika objawy infekcji układu oddechowego, będzie możliwość wykonania bezpłatnego badania PCR (z wymazu z nosogardła) potwierdzającego zakażenie Covid-19, grypą  lub wirusem RSV. Również to badanie będzie bezpłatne dla uczestnika.

Aby móc wykonać badanie PCR konieczne jest wcześniejsze wzięcie udziału w badaniu podstawowym (badaniu krwi w kierunku przeciwciał anty-SARS-Co-V-2). Po wykonaniu badania podstawowego uczestnik otrzyma za pośrednictwem SMS drugi kod, uprawniający do bezpłatnego wykonania wymazu.

Każda osoba, która zgłosi się na badanie krwi otrzyma imienny wynik badania, który będzie zawierać uproszczoną interpretację wyniku (uzyskany wynik i zakres referencyjny). O sposobie odbioru wyników badani będą informowani w punkcie pobrań, będzie również możliwość odbioru wyniku online.

Pozytywny wynik testu  (obecność przeciwciał IgG) nie oznacza pewnej ochrony przed powtórnym zakażeniem, wskazuje jednak na przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Obecnie nadal nie ma naukowych dowodów na to, że  przeciwciała obecne we krwi chronią przed powtórnym zakażeniem, szczególnie w sytuacji, gdy pojawiają się nowe warianty wirusa, różniące się od tych, które wywołały wcześniejsze zakażenie.     

Jeśli masz problemy z realizacją badania laboratoryjnego w wybranym punkcie pobrań – daj nam znać! Skontaktujemy się z danym punktem i umożliwimy udział w badaniu.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wysyłając e-mail na adres obserco@pzh.gov.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: 22 54 21 497 (w godzinach 8.00-16.00)

Skip to content