| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

dr Michał Czerwiński

prof. Małgorzata Sadkowska-Todys

dr Małgorzata Stępień

Lekarz zatrudniona w Zakładzie Epidemiologii NIZP PZH – PIB od 2009 roku.

Od początku pracy w NIZP PZH – PIB zaangażowana w działania związane z epidemiologią i poprawą nadzoru nad HBV, HCV oraz malarią. Uczestniczyła w realizacji projektów dotyczących epidemiologii chorób przenoszonych drogą krwi oraz nadzoru nad tymi chorobami. Jest autorką wielu publikacji naukowych, pełni również obowiązki zastępcy Redaktora Przeglądu Epidemiologicznego.

prof. dr hab. n. o zdr. Magdalena Rosińska

profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB i Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – PIB, z wykształcenia lekarz medycyny i biostatystyk, jest doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu w dziedzinie epidemiologii i specjalistką zdrowia publicznego. Redaktor naczelna kwartalnika Przegląd Epidemiologiczny – Epidemiological Review. Członek Komitetu Koordynującego sieć nadzoru nad HIV/AIDS w Europie (2008-2010) oraz Członek (2010 – 2016) i Przewodnicząca (2017-2021) Komitetu Koordynującego sieć nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby w Europie. Prowadziła szereg badań dotyczących epidemiologii chorób przenoszonych drogą parenteralną i płciową i jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji naukowych publikacji eksperckich oraz raportów badawczych. Od początku pandemii COVID-19 aktywnie bierze udział w pracach związanych z jej monitorowaniem i prognozowaniem.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-7809

Zuzanna Nowacka

Katarzyna Gordat

Skip to content