| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

W projekcie „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO” badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 będzie wykonywane wyłącznie u tych osób, które w trakcie wywiadu telefonicznego zgodzą się na późniejsze pobranie krwi i wykonanie badań laboratoryjnych.

Badanie zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie z populacji całego kraju. Zaproszenia będą kierowane drogą telefoniczną do osób pełnoletnich i będą połączone z ankietą dotyczącą ryzyka zakażenia się COVID-19 oraz przebytego zakażenia (w przypadku osób, u których potwierdzono wcześniej zakażenie SARS-CoV-2).

W projekcie przewiduje się również badanie dzieci, jednak do badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wykorzystana będzie resztka krwi pozostała po badaniach wykonywanych z innych przyczyn. Podobnie jak w przypadku osób dorosłych, próbki do badania będą wybierane losowo aż do wyczerpania puli badań dla określonej grupy dzieci, a przed badaniem konieczna będzie zgoda rodzica/opiekuna dziecka na wykorzystanie próbki krwi do badania.

Osoby zaproszone do badania, które zgodzą się na pobranie krwi, będą proszone o zgłoszenie się do jednego z punktów pobrań sieci Diagnostyka, najbliższego miejsca swojego zamieszkania. Do punktu pobrań należy zgłosić się w dogodnym terminie do 7 dni od przeprowadzenia ankiety z Indywidualnym Kodem Pacjenta, który zostanie przydzielony w trakcie rozmowy z ankieterem.

Badanie jest całkowicie bezpłatne. Każda osoba, która zgłosi się na badanie krwi otrzyma imienny wynik badania, który będzie zawierać interpretację wyniku. O sposobie odbioru wyników badani będą informowani w punkcie pobrań, będzie również możliwość odbioru wyniku online.

Pozytywny wynik testu  (obecność przeciwciał IgG) nie oznacza pewnej ochrony przed powtórnym zakażeniem, wskazuje jednak na przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Obecnie nadal nie ma naukowych dowodów na to, że  przeciwciała obecne we krwi chronią przed powtórnym zakażeniem, szczególnie w sytuacji, gdy pojawiają się nowe warianty wirusa, różniące się od tych, które wywołały wcześniejsze zakażenie.           

Skip to content