| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Pilotażowa wersja systemu ProfiBaza już działa!

Zbliża się dzień, w którym każdy z nas będzie mógł zainstalować na swoim smartfonie wyjątkową aplikację. Dzięki niej będziemy na bieżąco otrzymywać informacje m.in. o programach profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w naszej okolicy. Kilka miesięcy temu udostępniono wersję pilotażową systemu ProfiBaza. Korzystają z niej wybrane jednostki administracji publicznej, które są zaangażowane w projekt.

ProfiBaza to projekt, który jest realizowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Instytucjami współpracującymi są: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. To właśnie ich organy korzystają już z pierwszej, testowej wersji systemu ProfiBaza.

Główne korzyści wynikające z systemu to:

  • monitorowanie sytuacji zdrowotnej oraz działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia w kraju;
  • dostęp do zasobów danych oraz szerokie ich wykorzystanie w celach poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych;
  • skoordynowanie działań prozdrowotnych;
  • lepsze wykorzystanie środków publicznych;
  • generowanie raportów;
  • poprawa zdrowia społeczeństwa.

Kolejnymi etapami realizacji będą testy i końcowa konfiguracja modelu wizualizacji danych. Jej tworzeniu będą towarzyszyć liczne konsultacje z grupami interesariuszy. Wszystko po to, aby uzyskać produkt, który będzie w najlepszym stopniu odpowiadał na potrzeby użytkowników.

Odtwórz wideo
Skip to content