| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

RAPORT KOŃCOWY w ramach umowy nr 6/7/11/NPZ/2019/1094/79 na realizację zadania pn.: Przygotowanie za 2016 r., 2018 r. i 2020 r. kompleksowej publikacji opisującej sytuację zdrowotną ludności Polski i jej uwarunkowania z uwzględnieniem społecznych nierówności w zdrowiu.
Działanie 2. Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych.
Poddziałanie 2.4. Raport zawierający rekomendacje dla Ministra Zdrowia

Dokumenty

Skip to content