| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Eradykacja dzikich szczepów wirusa polio i zachorowań endemicznych w 3 pozostałych rejonach WHO (Afrykańskim, Południowo-Wschodniej Azji i Śródziemnomorskim) wywoływanych przez te szczepy jest aktualnie priorytetowym celem WHO. Eradykacja na obecnie realizowanym etapie oznacza brak zachorowań wywołanych dzikimi szczepami polio, a dopiero w przyszłości zastaną podjęte działania mające na celu eradykację choroby. Zaprzestanie szczepień OPV po eradykacji szczepów dzikich ma doprowadzić do eradykacji szczepów krążących wywodzących się ze szczepów atenuowanych, eradykacji poliomyelitis jako choroby i w konsekwencji pomyślnego zakończenia programu.

Kolejne etapy programu eradykacji poliomyelitis:

  • Eradykacja dzikich szczepów w rejonach i krajach ich endemicznego występowania.
  • Globalna certyfikacja wszystkich regionów WHO jako wolnych od występowania dzikich szczepów polio.
  • Przygotowanie zapasów szczepionek OPV- poliwalentnych i monowalentnych, inaktywowanych IPV oraz zaprzestanie szczepień szczepionką OPV wkrótce po uzyskaniu globalnej certyfikacji.
  • Likwidacja w laboratoriach badawczych oraz u producentów szczepionek dzikich i atenuowanych szczepów polio a także materiału potencjalnie zawierającego te szczepy – wkrótce po zaprzestaniu szczepieą OPV. Szczepy te mogłyby być przechowywane tylko w wyznaczonych laboratoriach, a praca z nimi wykonywana w specjalnych warunkach bezpieczeństwa.
  • Certyfikacja eradykacji szczepów krążących pochodzenia szczepionkowego. Wyeliminuje to zachorowania towarzyszące szczepieniom VAPP.
  • W całym okresie realizacji programu, będzie prowadzony tak jak obecnie nadzór epidemiologiczny, kliniczny i wirusologiczny nad opw we wszystkich regionach WHO. Badania będą prowadzone co najmniej prze 3 lata po wykryciu ostatniego krążącego szczepu polio. Przewiduje się również wprowadzenie badań środowiska – woda, ścieki komunalne i gleba w kierunku obecności aktywnych poliowirusów.

Należy także oszacować potencjalne ryzyko użycia w przyszłości wirusa polio jako broni biologicznej lub w ataku terrorystycznym. Chociaż wirusy Polio nie są brane pod uwagę jako główne patogeny, które mogą zostać użyte jako broń biologiczna, to taka możliwość również powinna być brana pod uwagę w rozważaniach o wstrzymaniu szczepień przeciw polio.

Skip to content