| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Co to jest eradykacja?


Eradykacja (wykorzenienie, likwidacja) – oznacza sytuację, kiedy nie występują zachorowania na określoną chorobę, nie stwierdza się zarazka w materiale pobranym od ludzi, a także w materiale pobranym ze środowiska. W zasadzie o eradykacji powinno się mówić, gdy nastąpiła likwidacja choroby na całym świecie.

Cechy jakie powinna posiadać choroba, żeby można było ją skutecznie zlikwidować i udokumentować jej eradykację to:

  • rezerwuarem zarazka i źródłem zakażenia powinien być wyłącznie człowiek;
  • nie powinny występować zakażenia bezobjawowe;
  • nie powinno występować nosicielstwo zarazka;
  • brak skażenia środowiska danym czynnikiem patogennym;
  • powinien być w dyspozycji wysoko skuteczny środek profilaktyczny, najlepiej w postaci bezpiecznej i skutecznej szczepionki.


Ile kosztuje program eradykacji poliomyelitis?

Program Eradykacji Poliomyelitis okazał się najdroższym ale i jednym z najbardziej skutecznych programów zwalczania chorób zakaźnych. Szacowany koszt programu od 1988 – 2006 roku wyniósł 4,5 miliarda US$. Przewiduje się że na lata 2007-2008 potrzebne będzie kolejnych 415 milionów US$.

Czy istnieje potrzeba kontynuacji szczepień przeciwko poliomyelitis skoro mówi się, że w Europie choroba ta została wykorzeniona?


Tak. Kontynuowanie szczepień przeciwko poliomyelitis jest niezbędne, ponieważ choroba ta występuje nadal w niektórych krajach Afryki i Azji. Poliowirusy mogą być zatem zawleczone z tych terenów do krajów, w których od dawna nie odnotowuje się poliomyelitis. W przypadku, nie wykonywania szczepień, przyniesienie poliowirusów mogłoby wywołać epidemie. Ponadto, nieszczepione osoby wyjeżdżające do krajów, gdzie występuje poliomyelitis, byłyby szczególnie narażone na zachorowanie.

Czy istnieją inne niż szczepienia środki zapobiegania poliomyelitis?

Nie. Jedynym środkiem profilaktycznym jest wykonanie pełnego cyklu szczepień przewidzianego w kalendarzu szczepień. Dotychczas nie opracowano leku, którego podanie w przypadku zachorowania, mogłoby skutecznie zwalczyć poliowirusy.

Jak długo trwa odporność po szczepieniu przeciwko poliomyelitis?

Po pełnym cyklu szczepień, przewidzianych w kalendarzu szczepień, odporność na zachorowanie utrzymuje się do końca życia.

Skip to content