| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Polska jest krajem oficjalnie uznanym za wolny od poliomyelitis. W 1984 roku miało miejsce ostatnie zachorowanie na poliomyelitis, wywołane dzikim typem wirusów. Obecnie odnotowuje się tzw. zachorowania towarzyszące szczepieniom żywą szczepionką.

Za podstawowe zadania w ramach Programu Eradykacji Poliomyelitis uznaje się w tej chwili utrzymanie wysokiego poziomu zaszczepienia dzieci przeciw poliomyelitis i coroczną dokumentację braku występowania zachorowań przy prawidłowo prowadzonym nadzorze epidemiologicznym i wirusologicznym nad ostrymi porażeniami wiotkimi.

W ostatnich latach odsetek dzieci w 3 r.ż. zaszczepionych pełnym cyklem szczepień podstawowych wynosił zarówno na poziomie kraju, jak i w poszczególnych województwach, powyżej wymaganego progu 95%.

Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w 2008 roku według województw

Wykrywalność ostrych porażeń wiotkich u dzieci do 15 roku życia nie osiąga wymaganej 1/100 000. Jedynie w latach 2001, 2002 i 2006 zgłoszono dostateczną liczbę opw. 

Wieloletnie podsumowanie nadzoru nad OPW w Polsce.

Analiza stopnia wykrywalności opw według województw wskazuje na niedostateczną zgłaszalność w większości województw. Jedynie w kilku pozostaje na satysfakcjonującym poziomie.

Wykonawstwo nadzoru nad OPW w województwach.
Skip to content