| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

W Polsce będącej krajem oficjalnie uznanym za wolny od poliomyelitis za podstawowe zadania w ramach Programu Eradykacji Poliomyelitis uznaje się utrzymanie wysokiego poziomu zaszczepienia dzieci przeciwko poliomyelitis i coroczną dokumentację braku występowania zachorowań przy prawidłowo prowadzonym nadzorze epidemiologicznym i wirusologicznym nad ostrymi porażeniami wiotkimi (opw).

Skip to content