| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Od każdego chorego należy pobrać 2 próbki kału ważące co najmniej 8 gramów w odstępie przynajmniej 24 godzin, do 14 dni od wystąpienia objawów. Próbki kału należy zamrozić w tem. – 20 ºC i niezwłocznie wysłać do Krajowego Ośrodka ds. Diagnostyki Zakażeń Poliowirusami (National Poilivirus Laboratory – NPL) mieszczącego się w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH. Proces badania próbek łącznie z ewentualną izolacją wirusów powinien zostać zakończony w przeciągu 28 dni. Badania wirusologiczne są wykonywane wg zalecanych przez WHO procedur obejmujących między innymi izolacją w 2 liniach komórkowych RD i L20 B oraz opracowywanie próbek chloroformem. Wyizolowany szczepy poliowirusów wysyłane są do Referencyjnego Laboratorium w Berlinie, gdzie określane jest ich pochodzenie oraz czy jest to szczep dziki czy szczepionkowy. Obecnie, po udokumentowaniu, że region Europejski jest wolny od poliowirusów, nie pobiera się rutynowo próbek kału od osób z kontaktu z chorym na opw. Zalecane jest pobranie próbek kału od osób z kontaktu w przypadku gdy dziecko z ostrym porażeniem wiotkim nie zostało zaszczepione przeciwko poliomyelitis, lub przyjechało z terenu gdzie dzikie szczepy wirusa nadal występują. 

Skip to content